Trải nghiệm bắt cua, bắt cá du lịch Đất Mũi
Ngày cập nhật: 10:31:10 25/09/2023
Trải nghiệm bắt cá, bắt cua tại homestay Du lịch sinh thái Đất Mũi - 3 Sú

 

Video trải nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=XGkN9Us-U9M