DU LỊCH HOMESTAY SINH THÁI CỘNG ĐỒNG ĐẤT MŨI
DU LỊCH HOMESTAY SINH THÁI CỘNG ĐỒNG ĐẤT MŨI
Du khách cùng ăn, ngủ, tham gia sinh hoạt với chủ nhà - du lịch homestay không còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng lần đầu tiên được triển khai ở vùng đất tận cùng tổ quốc và mang đến thành công bất ngờ. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho mình, mô hình này đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững cho nhiều người.
homestay Đất Mũi Mô hình đang phát triển
homestay Đất Mũi Mô hình đang phát triển
Mô hình du lịch sinh thái cũng đã thay đổi cách nhìn và hoạt động khai thác của người dân địa phương tại Vườn. “Giờ tôi đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ rừng và đa dạng sinh học,” một trong số những người dân địa phương tham gia chương trình homestay tại Vườn Quốc gia cho biết.